Bí quyết thành công trong kinh doanh (Phần 1)

#1
Bí quyết thành công trong kinh doanh (Phần 1)


Làm thế nào để lãnh đạo thống trị? Nhà khoa học biến vấn đề đơn giản thành phức tạp, người kinh doanh biến vấn đề phức tạp thành đơn giản.

22. Muốn làm giàu phải làm gì? Lựa chọn mục tiêu kinh doanh như thế nào? Phải xem nó có phù hợp với bạn hay không?

23. Bí quyết kinh doanh thành công đó là phải biết cách quản lý, nhận biết, gìn giữ, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
 
Top