Hà Nội Các trang bị cơ bản

#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2Fcach-len-trang-bi-tft-795x385.jpg&hash=56f38a08d83bd48c45a7a68d756e6a62Các trang bị cơ bản
Nguồn: https://wikitintuc.net/cong-thuc-ghep-do-dtcl/
  • Kiếm BF: +15 Sức mạnh Công kích
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F1.png&hash=48e95fdd974edd04152a0403709b438b  • Cung Gỗ: +15% Tốc độ Đánh
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F2.png&hash=ab0c5f1c748ec22329c6cd8f62ce7c95  • Giáp Lưới: +25 Giáp
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F3.png&hash=df1e701877ba5100587f55357b071657  • Áo Choàng Bạc: +25 Kháng Phép
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F4.png&hash=50c7d19b5ff727f5b4025beadd7d3734  • Gậy Quá Khổ: +20% Sát thương Kĩ năng
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F5.png&hash=eb20c7a94c70f5db1e383d643c739434  • Nước Mắt Nữ Thần: +20 Năng lượng Khởi đầu
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F6.png&hash=cdd97223944d1bcfc3322fe4af2195ec
  • Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Thiên Nhiên: Tăng giới hạn tướng có thể đặt ra sân thêm 1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F44.png&hash=edfe7cb56aa6f70c115ac3697ad6bbd8  • Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái tim Hắc Tinh: Tướng sở hữu cũng thuộc hệ Hắc Tinh (Dark Star)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwikitintuc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F53.png&hash=bff49343031da332815c93448bcd5db0
 
Top