Hà Nội CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S/ES TRONG TIẾNG ANH CỰC KÌ DỄ NHỚ

athenas2

New member
Xác minh
#1
Để học phần nghe tốt thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải có cách phát âm đúng, khi phát âm chuẩn thì việc nghe sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đuôi e/es khá là khó phát âm và nhiều người khi học thường bỏ qua phần này vì nghĩ là nó không quan trọng. Để có thể nghe một cách chuẩn xác và phát âm đúng thì các bạn không thể bỏ qua quy tắc phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh được. Vì vậy, chúng ta phải học cách phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh ngay từ bây giờ.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2F6-1.jpg&hash=6f33382bf05eef2d903d23771f1d3e15


I. NHỮNG CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S/ES TRONG TIẾNG ANH BẠN CẦN PHẢI THUỘC LÒNG:
  1. Quy tắc 1
Phát âm là /s/ khi có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

Khi âm cuối của từ là một âm điếc. Tức là âm không phát âm ra thì khi thêm e/es hay ‘s vào cuối từ sẽ được phát âm thành /s/. Âm điếc là âm không phát ra từ cuốn g họng mà phải sử dụng môi để phát âm. Có 5 âm điếc trong tiếng Anh -p, -k, -t, -f, -th

Ví dụ: Stops /stɑːps/ : dừng lại

Months /mʌnθs/: tháng

Topics /ˈtɑːpɪks/: chủ đề

  1. Quy tắc 2
Phát âm là /iz/ khi có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Đọc s/es ở đuôi thành /iz/ khi âm cuối của nó phát âm thành các âm sau, tức là đuôi cuối từ vựng là các từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce

Ví dụ: Watches /wɑːtʃiz/: xem

Changes /ˈtʃeɪndʒɪz/: thay đổi

3. Quy tắc 3
Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Khi âm cuối của một từ là một âm kêu (không phải âm điếc) thì ta đọc các âm s/es thành /z/. Các bạn cần nhớ các âm điếc và khi gặp từ có đuôi không phải âm điếc thì ta mặc định nó là âm kêu và phát âm thành /z/.

Ví dụ: Bags /bægz/: cặp, túi

Plays /pleɪz/: chơi

II. LƯU Ý VỀ CÁCH THÊM S/ ES SAU ĐỘNG TỪ
– Những động từ có tận cùng là: o,s,z,ch,x,sh ta thêm “es”:

Ví dụ: go – goes

watch – watches

kiss – kisses

box – boxes

– Những động từ tận cùng là nguyên âm (u,e,o,a,i) + y, giữ nguyên y +s:

Ví dụ: say – says,

white – whites

care – cares

– Những động từ tận cùng là : phụ âm + y, chuyển y thành i+es

Ví dụ: study – studies

apply – applies

fly – flies

III. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THÊM S/ES
Việc thêm s/es vào đuôi của từ có một số mục đích như:

– để tạo thành danh từ số nhiều

– để chia động từ

– để thể hiện sự sở hữu

– để viết tắt từ

Tuy nhiên mục đích để thể hiện sự sở hữu hay viết tắt thường chỉ sử dụng trong giao tiếp.

Như vậy, cách phát âm s/es trong tiếng Anh phụ thuộc vào cách phát âm “âm cuối” của từ đó. Chúng ta cần phải luyện tập thật nhiều để quen với cách phát âm và nghe chúng một cách đúng đắn nhất.

Trên đây là một số quy tắc về cách phát âm đuôi s/es/ trong tiếng Anh giúp cho dễ nhớ. Hãy lưu ý thuộc quy tắc và phải luyện tập nhiều lần thì mới có thể có phản xạ tốt được.
 
Top