Hà Nội GIÁO DỤC LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM - Bee's Smart đang thực hiện điều đó

nobesato

New member
Thành viên BQT
Xác minh
#1
GIÁO DỤC LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM (The Person Centered Approach) mở ra một cách TIẾP CẬN MỚI - CÓ TÍNH TOÀN DIỆN cho Giáo Dục.

Có 2 khái niệm mà chúng ta đã rất quen thuộc trong hoạt động dạy học đó là:
- Giáo dục lấy giáo viên làm trung tâm (1)
- Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm (2)

Hai cách tiếp cận này đặt Giáo viên (hoặc) Học sinh làm trọng tâm của quá trình Giáo dục. Tức là quá trình dạy - học sẽ nhằm phát triển những đặc tính cá nhân (Kiến thức - Kỹ Năng - Nhân cách - Thái độ) cho Giáo viên (hoặc) học sinh để họ được là chính mình.
Cách tiếp cận Giáo dục lấy người học làm trung tâm được đề cập trong cuốn sách "Freedom to learn" của nhà Tâm lý học Carl Rogers. Để định nghĩa cho khái niệm này Rogers đã trích dẫn phát biểu của John Vasconcellos rằng "Vasconcellos tin rằng các kỹ năng nhận thức nên được kết hợp với nền tảng tri nhận tốt hơn về bản thể và hành vi của cá nhân". Một ngôi trường tuyên bố "Lấy người học làm trung tâm" sẽ có những đặc điểm như thế nào trong cách tiếp cận quá trình dạy - học?
• Một thiết kế mà trong đó có sự tham gia trong tất cả các khía cạnh của việc học và ra quyết định, hơn nữa là tự chịu trách nhiệm;
• Bầu không khí tin tưởng trong đó sự tò mò và ham muốn học hỏi tự nhiên có thể được nuôi dưỡng và tăng cường;
• Giúp học sinh đạt được kết quả mà họ đánh giá cao và xem là có ý nghĩa sâu sắc;
• Mở ra sự phấn khích trong việc tự khám phá, điều này dẫn đến việc học sinh trở thành người học suốt đời, thúc đẩy sự độc đáo và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân;
• Giúp người hướng dẫn (giáo viên) phát triển như những người tìm thấy sự hài lòng phong phú trong tương tác với người học và do đó làm tăng phẩm chất cá nhân (sự tháo vát/ làng nghề) của họ;
• Tăng khả năng của một người để trải nghiệm và khám phá chính mình, do đó nâng cao nhận thức về các cách tìm tòi có ý nghĩa, nói cách khác đó là học cách học. Khả năng "Siêu nhận thức" này giúp tăng cường khả năng giải quyết vấn đề thành công của người học trong các tình huống mới (ROGERS, 1983).

Kể từ khi được gọi tên và áp dụng vào trong Giáo dục, cho tới bây giờ "Student-centered learning approach" vẫn được coi là 1 cách tiếp cận Nhân văn và Hiệu quả trong hoạt động dạy-học. Tuy nhiên, phát sinh một câu hỏi mới tự thực tiễn giáo dục, khi mà theo lý thuyết sinh thái hệ thống và những nghiên cứu về Hiệu quả giáo dục; Thành tích học tập; Sự hài lòng của người học/giáo viên.... đã chứng minh rằng quá trình dạy-học không chỉ đơn giản bị chịu ảnh hưởng hay hướng tới 1 mục tiêu đơn nhất là Người học (hoặc) Người dạy.

Một cách tiếp cận mới, cũng được lấy cảm hứng từ ý niệm của Rogers, hướng tới việc phát triển toàn diện những yếu tố/nhân tố ảnh hưởng tới "hiệu quả giáo dục" để "vòng tròn sinh thái hệ thống" của quá trình dạy-học sẽ được can thiệp và phát triển ở mức "tối ưu nhất có thể", nó được gọi tên là: GIÁO DỤC LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM - The Person Centered Approach.

Giáo dục lấy con người làm trung tâm, ở nhiều nơi - và với nhiều nhà giáo dục vẫn được coi như là 1 tên gọi khác của "Giáo dục lấy người học làm trung tâm" bởi vì cốt lõi nó vẫn hướng tới việc phát triển phẩm cách cá nhân của người học, giúp họ được là chính mình và chuẩn bị cho 1 cuộc sống Thành công trong tương lai. Tuy nhiên, dưới quan điểm của người viết thì đây là 2 cách tiếp cận không đồng nhất cả về mục tiêu giáo dục lẫn cách tiếp cận và phương pháp tiến hành.

Giáo dục lấy con người làm trung tâm ngoài mục tiêu phát triển phẩm cách cá nhân của tất cả những ai liên quan tới quá trình dạy-học (Học sinh, Giáo viên, Phụ huynh, Nhân viên nhà trường...) nó còn có 1 mục tiêu khác đó là Hiệu quả giáo dục. Tức là tính đến việc đo lường chất lượng công việc của nhà giáo dục trong việc cải thiện việc học tập của học sinh. Với 2 mục tiêu này, cách tiếp cận Lấy con người làm trung tâm không chỉ vượt ra khỏi sự hạn định với chỉ 2 đối tượng là Giáo viên và Học sinh mà còn nhấn mạnh vào sự đo lường nhìn thấy được, có thể kiểm tra và điều chỉnh với Hiệu quả giáo dục mà được định nghĩa là bao gồm cả Thành tích học thuật và Sự hài lòng/hạnh phúc của các cá nhân tham gia vào quá trình gíao dục.

Giáo dục lấy con người làm trung tâm dưới góc độ tiếp cận của GIÁO DỤC TÍCH CỰC có thể được nhìn nhận dựa trên một số đặc điểm sau:
- Một chương trình nhấn mạnh sự quan trọng của Hiệu quả giáo dục thể hiện trên tất cả những cá nhân tham gia vào quá trình giáo dục trong nhà trường về Thành tích học thuật và (hoặc) Sự hài lòng/ Hạnh phúc.
- Giúp con người phát hiện những phẩm chất tốt đẹp/ mạnh mẽ của chính mình và phát triển chúng với mục đích hoàn thiện bản thân mình và tạo sự kết nối với cộng đồng. Giúp họ tìm ra ý nghĩa trong những mối quan hệ đó.
- Có các chương trình can thiệp toàn diện lên cá cá nhân ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục trong nhà trường (Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh, Nhân viên nhà trường, Khu dân cư) giúp họ vừa phát triển các phẩm chất cá nhân, vừa đóng góp để cải thiện hiệu qủa giáo dục trong nhà trường.
- Một chương trình giáo dục được xây dựng bởi sự tham gia của tất cả những yếu tố góp phần ảnh hưởng tới chất lượng gíao dục của nhà trường. Thúc đẩy bầu không khí hợp tác/ đồng cảm giữa các cá nhân (Người học, Giáo viên, Nhân viên nhà trường, Phụ huynh, Cộng đồng dân cư, nhà hoặch định chính sách.....)

Các bài nghiên cứu về Giáo dục lấy con người làm trung tâm để tách nó ra khỏi khái niệm Dạy học lấy học sinh làm trung tâm vẫn chưa nhiều. Và, rất có thể cho tới cuối cùng 2 khái niệm này sẽ (có thể) bị coi là "Bình mới rượu cũ", nhưng rõ ràng những nghiên cứu trong Tâm lý học, Giáo dục học và Xã hội học đã từ lâu chứng minh mối liên hệ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và vai trò của chúng trong việc ảnh hưởng lên Hiệu quả giáo dục.

Bộ Học liệu mầm non Bee's Smart không chỉ dựa trên triết lý Lấy con người làm Trung Tâm không thể thiếu trong các trường mầm non tư thục hiện nay mà cũng là cách để cha mẹ chơi với con cái dù là bình thường hay tự kỷ. Đặt hàng dùng thử qua Hotline: 0961381264 gặp Mr Tú.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2F27a9724d7b876f356.jpg&hash=4cfcd7aa2d46ae89789243fb5db6c0c7

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2F3038df71df63b5d4b.jpg&hash=36fb49c41c03ffcc1ae937710a08f926

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2F422c1fbe65960b19e.jpg&hash=4eb34563b098e1b82c7c9c47cd45dff2


Đặt hàng Bee's Smart - đồ chơi thông minh cho trẻ em qua Hotline: 0961381264 gặp Mr Tú.
Giá: 390.000
 
Top