Hà Nội Hệ thống trung tâm báo cháy Yun Yang YF2- BCY230812

#1
Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh Yun Yang YF3-0004L (Fire alrm control Panel 4 Zone) là thiết bị báo cháy có thể lắp tối đa 4 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy. Tủ sắt.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftic.vn%2Fuploads%2FYF3-0004L.jpg&hash=6a55a0b87e29904557a1460d90149121


  • Tủ báo cháy thông dụng 4 kênh bao gồm Acquy, lắp tối đa 4 chuông, mỗi zone 1 chuông báo cháy.
  • Chỉ số mạch tích hợp: Mỗi mạch được trang bị chức năng giám sát trên lửa, phá vỡ mạch và ngắn mạch, tương ứng.
  • Phát hiện số lỗi nguồn điện áp: Bất cứ khi nào lỗi điện áp được phát hiện bởi hệ thống, báo động lỗi sẽ phát âm thanh và chỉ thị báo sẽ sáng.
  • Hai giai đoạn chức năng chậm trễ báo động để ngăn chặn các báo động sai: Khi phát hiện kích hoạt lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự động thiết lập lại các máy dò.
  • Nếu tín hiệu khác nhận được trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, hệ thống sẽ xác nhận có lửa

>>>>> Bạn có thể xem thêm chi tiết bài viết tại đây
pcccngaydem.vn/san-pham/he-thong-trung-tam-bao-chay-yun-yang-yf2-bcy230812/
 
Top