Kinh Nghiệm Kinh Doanh Cho Người Khởi Nghiệp (Phần 2)

#1
Kinh Nghiệm Kinh Doanh Cho Người Khởi Nghiệp (Phần 2)14. Làm cách nào để vận dụng ý thức tiềm năng một cách có hệ thống? Sử dụng phương pháp thôi miên của Marshall Sylver.

15. Bí quyết thành công trong kinh doanh đó là: Sử dụng phương pháp của Aristotelis Onasis, nhìn thấy bất kỳ ai hoặc trải qua bất cứ chuyện gì đều sẽ ghi chép lại vào một cuốn sổ mỗi tối để quyết định sẽ bỏ thời gian vào chúng như thế nào.

16. Bài tập không quan trọng, quan trọng là phải linh hoạt bởi những người có mối quan hệ xã giao rộng thường sẽ càng thành công hơn.
 
Top