Hà Nội Nhà phân phối máy đóng đai ITATOOLS

Toooong

New member
#1
Nhà phân phối máy đóng đai ITATOOLS
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU THIÊN CHÍ
Địa chỉ: 29/33 Đường Số 11, Phường 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam.
Trần Nguyên Đạt ( Mr )
HOTLINE: 0932 048 123

Email: dat.tran@chauthienchi.com
Skybe: dat.ctc
Hãy liên hệ với Cty CHÂU THIÊN CHÍ chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn các giải pháp &, đáp ứng yêu cầu chính xác của bạn.

proxy.php?image=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-V9XDlX4B-o8%2FXFKhLOQc5eI%2FAAAAAAAAAoM%2FP5V_mINGZGgRdJd3eMHhZsgQVpGDN4FOgCLcBGAs%2Fs640%2FItatools%252BViet%252BNam.jpg&hash=bb2b474cf718f73494a134514a30b56b???????? ??? đ?̛?̛̣? ???̀?? ??̣̂? ??̆? 2006 ???̛ ??̣̂? ???̛̣? ??̂́ ??̛́? ????? ??̃?? ??̛̣? ??́? ??́? ???̉ ??̂??, ???́ ??́? ??̀ ???. ???̛̀ ???̂́? ??̛?̛̣??, đ?̣̂ ??? ??̣̂? ??̀ ???̉ ??̆?? ??̣?? ????? ??̉? ??̉? ???̂̉?, ??̀?? ??̉? ???̂̉? ???????? ???̀? ??̀?? đ?̛?̛̣? ????̂́? ??̣̂? ???̂? ???̣ ???̛?̛̀??, ???̛̉ ???̀?? đ??̂̉? ???? ????̂́? ??? ??̉ ???́?? ??̀?? ????? ??̀ ????̀? ??̛?̛́?.
??̂? đ?? đ?̂̉ đ?́?? đ?? ??̆̀?? ????????? ??̀ ???????????? - ???́ ??́?
??̂?? ??̣ đ?́?? đ?? ???́ ??́? ??? ??̂? đ?? ??̀? ???̛̣? ????.
??̂? đ?? đ?̂̉ đ?́?? đ?? ??̆̀?? ????????? ??̀ ???????????? - ???̣? đ?̣̂?? ??̆̀?? ???
??̂?? ??̣ đ?́?? đ?? ??? ??? ??̂? đ?? ??̀? ???̛̣? ????.
??̂? đ?? đ?̂̉ ???̣̂? ??̆̀?? ??? ???̣? - ???́ ??́?
??́? đ?́?? đ?? ???́ ??́? ??? ??̂? đ?? ??̆̀?? ???́? ??́ ??? ??̂́?.
??̂?? ??̣ đ?́?? đ?? ???́ ??́? ??? ??̂? đ?? ???́?.
??̂?? ??̣ đ?́?? đ?? ??? ??̂? đ?? ??? ???̣? - ??̛?̛́?? ??̂̃? ??̛̉ ??̣??
??́? đ?́?? đ?? ???́ ??́? ??? ??̂? đ?? ??̆̀?? ???́?.
??̣̂ ??̆?? đ?? ??̆̀?? ??? ??? ??̂? đ?? ??̆̀?? ???́?.
??̣? ??? ??? ??̂? đ?? ??̆̀?? ???́? ??́ ??? ??̂́?..
MÃ TYPE
T101013 ITA10 / 10 mm **
T101313 ITA10 / 13mm **
T109913 ITA10 / 16-19mm **
T111323 ITA11 / 13mm
T119923 ITA11 / 16-19mm
T129933 ITA12 / 16-19mm
T129953 ITA12 / 19mm
T142533 ITA14 - 25 mm 1 "
T149953 ITA14 - 25/32 mm 1 "- 1½"
T189901 ITA18 / 16-19 mm
T182501 ITA18 / 25 mm
T511943 ITA 51 - 19mm - 9000N-3B
T512543 ITA 51 - 25mm - 15000N-3B
T513243 ITA 51 - 32mm - 15000N-3B
T521943 ITA 52 - 19mm - 9000N-3B
T522543 ITA 52 - 25mm - 15000N-3B
T523243 ITA 52 - 32mm - 15000N-3B
T511943 ITA 51 - 19mm - 9000N-3B
T512543 ITA 51 - 25mm - 15000N-3B
T513243 ITA 51 - 32mm - 15000N-3B
T521943 ITA 52 - 19mm - 9000N-3B
T522543 ITA 52 - 25mm - 15000N-3B
T523243 ITA 52 - 32mm - 15000N-3B
??̂?? ?? ???̂? ????̂? ???́ ??̀? ??́? ???̂́ ??̣?? ??̀ đ?̣? ??́ ???́?? ???̛́? ??̉? ??́? ??̃?? ???̛: Đ?̣̂?? ??̛ ??̣̂? ???̉? ?????, Đ?̣̂?? ??̛ ??????? ????, Đ?̣̂?? ??̛ ??̣̂? ??̂́ ??̃?? ?????-?????, ??̣̂? ??̂́ ?????…
??̂́? ??̉ ??́? ???̣? Đ?̣̂?? ??̛ ??̣̂? ??̂́ đ?̛?̛̣? ???̣̂? ???̛̣? ???̂́? ??̛̀ ??.
???́?? ??̂? ???̂? ???̂́? Đ?̣̂?? ??̛ ??̣̂? ??̂́ ?? ???̂? ???̀? ???̣ ???̛?̛̀?? ???̣̂? ??? ??̛́? ???̛̀? ???? ???? ??̀?? ????? ???̂́?, ???́ ??̉ ??̛̣? ??́ ???̂́?.
???̂? ??̣̂ ??̛́? ???́?? ??̂? đ?̂̉ đ?̛?̛̣? ??̛ ??̂́? ??̀ ??̂̃ ???̛̣ ??̂́? ???̂́?.
???̂? ???̣?? !!
 
Top