Hà Nội NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÂU TRỰC TIẾP VÀ CÂU GIÁN TIẾP

athenas2

New member
Xác minh
#1
Câu trực tiếpcâu gián tiếp là một phần ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh. Vậy câu trực tiếp câu gián tiếp khác nhau gì và làm thếnào để chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài học dưới đây nhé!

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FCreativity-is-our-essence.We-take-chances.We-exceed-expectations.We-help-dreamers%25E2%2580%2599-dream.-e1535025492373.png&hash=8da56f9cdb0aa92d811047575e8902dd


1. Khái niệm
Câu trực tiếp (direct speech): là lặp lại chính xác lời nói của người khác (trích dẫn). Lời nói trực tiếp sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Tom said , “I don’t like this party.”

Câu gián tiếp (indirect speech): là lời tường thuật lại ý của người nói.

Ví dụ: Tom said (that) he didn’t like that party.

2. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Freported-speech-1501408247-e1535025751386.png&hash=6172efa0401b0ff650ec5d5f357838d8


Khi chuyển một câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp chúng ta cần lưu ý những thay đổi sau:

2.1. Thì của câu
DIRECT SPEECH (CÂU TRỰC TIẾP) INDIRECT SPEECH (CÂU GIÁN TIẾP)
Present simple (V/Vs/es)
Hiện tại đơnPast simple (Ved)
Quá khứ đơnPresent progressive (is/am/are+Ving)
Hiện tại tiếp diễnPast progressive (was/were+Ving)
Quá khứ tiếp diễnPresent perfect (have/has+VpII)
Hiện tại hoàn thànhPast perfect (had+VPII)
Quá khứ hoàn thànhPast simple (Ved)
Quá khứ đơnPast perfect (had+VPII)
Quá khứ hoàn thànhPast progressive (was/were +Ving)
Quá khứ tiếp diễnPast progressive/ Past perfect progressive (had +been +Ving)
Quá khứ tiếp diễn / Quá khứ hoàn thành tiếp diễnPast perfect
Quá khứ hoàn thànhPast perfect
Quá khứ hoàn thànhFuture simple (will +V)
Tương lai đơnFuture in the past (would +V)
Tương lai trong quá khứNear future (is/am/are +going to+V)
Tương lai gầnWas/were +going to +V

Ví dụ:

+ He said, “I‘m waiting for Ann” (Present progressive)

=> He said he was waiting for Ann. (Past progressive)

+ Tom said, “I will phone you” (Future simple)

=> Tom said he would phone me. (Future in the past)

2.2. Động từ khuyết thiếu
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fmodal-verbs-1-638.jpg&hash=a73c33aa7d6b02f106b06967621b8569


Động từ khuyết thiếu trong câu gián tiếp sẽ được biến đổi dựa vào bảng quy tắc dưới đây:

DIRECT SPEECH (CÂU TRỰC TIẾP)INDIRECT SPEECH (CÂU GIÁN TIẾP)cancouldwillwouldshallshouldmusthad tomaymight

Ví dụ: She said, “You can sit there”.

=> She said we could sit here

XEM THÊM... TẠI ĐÂY
 
Top