Hồ Chí Minh QUẦN ÁO BIG SIZE BJTY SHOP HCM - ÁO THUN NỮ FORM RỘNG FREESIZE - ÁO KIỂU NỮ BIGSIZE - QUẦN SOOC JEAN

bjtyshop

New member
#1

- ÁO THUN NỮ FORM RỘNG DÀI HÀN QUỐC

- ÁO THUN LỆCH VAI CÁNH DƠI
- ÁO THUN NỮ HOẠT HÌNH BIG SIZE
- QUẦN JEAN LỬNG SIZE LỚN
- VÁY ĐẦM YẾM BIG SIZE - ÁO VOAN SIZE LỚN
- QUẦN ÁO TEEN BIG SIZE
- QUẦN ÁO TUỔI TRUNG NIÊN BIG SIZE 60KG ĐẾN 150KG


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ff33%252F1%252F16%252F2705.png%253F_nc_eui2%253DAeGfu9jCX6JoagDAUZTRvDyF2DAxPbOS1_B0nENIQVEFdDZy0Z6WPy5hYaTlDV1ic5w7ukyI8uswKJB_wGqaH1FDRS4c5adya0tEonjiol1ByA&hash=e2b633950312a2200b82098ada3a7269
✅ Các mẫu đều có sẵn tại shop
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ff1c%252F1%252F16%252F270c_1f3fb.png%253F_nc_eui2%253DAeHmGslLw-siqsd8tI-9jwaFnboky_qX4ZBtTV_bj2VqB75bwdVT0yMAGsQOUraW4ruMYoZSj2gLACKEIXhg9UnbKc7JLd7FuaS9iJ-saGamOw&hash=b37c9e0f844a52bca51b8d5afb1b32dc
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ff40%252F1%252F16%252F1f4a5.png%253F_nc_eui2%253DAeFxTPWEEZB0TydnyW3ylZ426XACrxXffzSo7fbgORMRwSBzwKZGOAu4lEMo5my0IycUNexKoiKAz-SdhLmKeo01d0igabHCgIVXe2I7tpiE5g&hash=ef7a4ecc975cdf898f1e8bc40ff70918
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ff40%252F1%252F16%252F1f4a5.png%253F_nc_eui2%253DAeFxTPWEEZB0TydnyW3ylZ426XACrxXffzSo7fbgORMRwSBzwKZGOAu4lEMo5my0IycUNexKoiKAz-SdhLmKeo01d0igabHCgIVXe2I7tpiE5g&hash=ef7a4ecc975cdf898f1e8bc40ff70918
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ff40%252F1%252F16%252F1f4a5.png%253F_nc_eui2%253DAeFxTPWEEZB0TydnyW3ylZ426XACrxXffzSo7fbgORMRwSBzwKZGOAu4lEMo5my0IycUNexKoiKAz-SdhLmKeo01d0igabHCgIVXe2I7tpiE5g&hash=ef7a4ecc975cdf898f1e8bc40ff70918
SIZE #55KG - #150KGproxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ffdf%252F1%252F16%252F1f51c.png%253F_nc_eui2%253DAeHstCCEl8upRaQ7kxVu4NekwKZgGxhtLWJTuYP0YaFR7wTuGdkKMH7tfl9XwyrUopFlXhOIvDzPndCamRA9bNHSk3oEwfgPHA4zeioyzmKGzg&hash=62d6947b550a36ebc7fbb4d713706134
Hotline : 0932.094.572 (zalo / viber) - 0122.977.4140proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ff77%252F1%252F16%252F1f3e1.png%253F_nc_eui2%253DAeEYBoIOYKqu_3mKtXShiIQOeLyG7Iq5X24guKkQsmpOn-4wNOxzB891aWPINYhKcRsMNtvYWdIsRf47rbuU2dbx0pUbpTlWUm6d5gaT9I5KSA&hash=72808224d46a9725df7a722c48176027
Cơ sở : 351/1C LÊ QUANG SUNG P.9 Q.6proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.araovat.com%2Fcache.php%3Fimg%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.xx.fbcdn.net%252Fimages%252Femoji.php%252Fv9%252Ffb0%252F1%252F16%252F1f3af.png%253F_nc_eui2%253DAeHPNPObURJNFi2013panrEP4PIP03Q2VHEyelghzp-o9nS6hU2fqEyB3DLzr_P40JT8VOigneYOr85I6Ya8M1_8dyafuTjQLv-S5Aa3MQo00A&hash=f22679757899287c106452002a77835f
Open : 10am - 18:30pm

BJTY SHOP BIG SIZE - QUẦN ÁO NAM NỮ BIG SIZE - THỜI TRANG BIG SIZE CHO NGƯỜI MẬP BÉO - QUẦN ÁO SIZE LỚN HÀN QUỐC


proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7811%2F47275616701_5a46bdb852_z.jpg&hash=8a1dab71ba112dafd9c0029560030ab2

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7899%2F46552310114_b4b9b63581_z.jpg&hash=1b57fa2307ec8499f21f258594fcfee6

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7869%2F32333660597_c5b67617f2_z.jpg&hash=f2fbd62243af842617904d4c2d1d0cd7

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7831%2F32333660977_a6d429290e_z.jpg&hash=b31f39bfb47f8ce76deb313c2d96f516

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7836%2F46552306124_41b6aa1183_z.jpg&hash=25a8467480a5b5cf0d2d397f55b93d09

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7907%2F40311021703_86720307bc_z.jpg&hash=c25ca936eafe7cf72089a62cfd99f607

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7823%2F46361119325_4424bed588_z.jpg&hash=c9fbe244649519e3d72990585f60e5a4

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7841%2F47223527142_851ac8bec9_z.jpg&hash=e3216742d9a3e3251890967489943975

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7846%2F32333647857_7b87a09d80_z.jpg&hash=08280299ea111d519738551a5cc90a7d

proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7907%2F46361118255_4a28c16ed0_z.jpg&hash=91e08957822c00fc19d0ed628ab43508

 
Top